Oleseng I Prostrate

Oleseng Shuping - I Prostrate

Oleseng Shuping - I Prostrate

4:56

I Prostrate

I Prostrate

4:55

Oleseng - Rapela

Oleseng - Rapela

4:30

Oleseng - Tsholela Moya

Oleseng - Tsholela Moya

4:43

Oleseng - Dont You Cry

Oleseng - Dont You Cry

4:33

Oleseng - Touch Me Now

Oleseng - Touch Me Now

4:00

Dithoriso Diye Gontate

Dithoriso Diye Gontate

4:51

Dare David - I Prostrate Fall

Dare David - I Prostrate Fall

5:01

Oleseng - Ke Se Ke Utlwile

Oleseng - Ke Se Ke Utlwile

3:58

Oleseng - The Lord Is My Shepherd

Oleseng - The Lord Is My Shepherd

4:19

Oleseng - Jehovah

Oleseng - Jehovah

3:30

Oleseng songs

Oleseng songs

5:44

Alone by darkness

Alone by darkness

3:13

Oleseng Shuping - Morena Ha Ore Yalo

Oleseng Shuping - Morena Ha Ore Yalo

4:19

I PROSTRATE FALL - Dare David

I PROSTRATE FALL - Dare David

04:57

I Prostrate

I Prostrate

04:54